کاروان سرای علاقه بند

کاروان سرای علاقه بند یكی از بزرگترین مجموعه های معماری بین راهی است؛ در فاصله ی ۵ كیلومتری ده سرخ بصورت رباطی آجری بر بالای تپه ای خودنمایی می كند. شیوه ی معماری و اندازه آجرها نشان گر ساخته شدن این بنا در دوره ی تیموری می باشد.

این کاروانسرا در دوره ی صفویه و قاجار گسترش یافته و مرمت شده و سرپوشیده است و از كاروان سراهای اشرافی و كاخ رباط ها شمرده می شود و آنقدر وسیع و دارای فضاهای متنوع و متعدد است كه می تواند ساعتها چشم هر بیننده ی مشتاقی را به خود مشغول دارد .

مجموعه رباط تاریخی با وسعت ۲۵۰۰ مترمربع، متعلق به سه دوره تیموری، صفوی و قاجار و در ۴۰ کیلومتری جاده مشهد–نیشابور در روستای بزوشک واقع است. ساختار معماری این بنا مشتمل بر سه کاروان سرای متصل به هم و دو حوض انبار می‌باشد.

منطقه گردشگری تاریخی مسیر جاده ابریشم (بخش احمدآباد مشهد)

مکان : خراسان رضوی – مشهد – ملک آباد

بین روستای سرخ “ده سرخ” و روستای پله ای “بزوشک”

لغو دیدگاه

مطالب مشابه

محوطه باستانی بندیان
دره آل
عکس قدیمی مشهد