موزه نادری مشهد

باغ موزه نادری مشهد با معماری خارق العاده و رازآمیز خود در خیابان آیت الله شیرازی واقع شده است و علاوه بر بنای آرامگاهی شامل دو تالار نمایش آثار تاریخی میباشد.
در تالار شماره یک که بزرگتر از دیگری است،انواع سلاح های گرم و سرد از دوره صفویه، افشاریه و قاجار، تابلو های نقاشی از نادر و صحنه های جنگ،وسایل سوارکاری مانند زین و برگ اسب از دوره افشاریه تا قاجاریه، چند نسخ خطی از جمله تاریخ جهان گشای نادری و دو شمشیر متعلق به نادر اختصاص دارد.باغ موزه نادری مشهد
در تالار شماره دو دیگر اشیای اهدایی از دوره صفویه تا معاصر به نمایش درآمده است. در این مجموعه تابلوهایی طراحی و نصب شده که اختصاص به معرفی نادرشاه، قصر خورشید، آرامگاه نادری، ابوالحسین صدیقی و کلنل تقی خان پسیان دارد.
معمار موزه نادری مشهد ، معمار برجسته ایران هوشنگ سیحون می باشد.

لغو دیدگاه

مطالب مشابه

محوطه باستانی بندیان
دره آل
عکس قدیمی مشهد