ذینفعان مستقیم در صنعت سوغات

مچ شدن حوزه الکترونیک و راهنمایان و آژانس ها سه مقوله ای است که بایستی به جد به آن پرداخته شود و شتابدهی در  نوآوری باز باید بین این بازیگران پررنگ صنعت گردشگری هرچه سریعتر رقم بخورد.

رویکرد شبکه سازی بستری برای همه ذینفعان فراهم می کند تا مطابق شرایط، پیش فرض ها و معیارهای خودشان به جستجوی راهکارها و تسهیم دانش ضمنی بپردازند و منافع مشترک را شناسایی کنند.

رویدادهای شبکه سازی از طریق تسهیم دانش در میان سازمان ها، فرصت های مغتنمی جهت ایجاد نوآوری های مشترک به وجود می آورد.

این نوآوری مشترک حاصل اشتراک منابع کمیاب میان سازمان هاست به طوری که سازمان ها از قابلیت های یکدیگر در جهت افزایش اهداف کسب و کار خود استفاده می کنند.

میراثه در رویدادهای شبکه سازی، فرآیند تولید محتوا را به گونه ای مدیریت می کند که در نهایت همه ذینفعان به اهداف مشترکی برسند و همسوی با یکدیگر برای تحقق این اهداف تلاش کنند.

 

لغو دیدگاه

مطالب مشابه

یزد
اصفهان
سوغات مشهد
سوغات شیراز
سوغات و صنایع دستی تبریز