گردنبند

گردنبند دست ساز طرح بته جقه با تزیین پرنده

۱۶۲,۰۰۰ تومان

گردنبند دست ساز طرح بته جقه با تزیین پرنده - قلم زنی روی برنج

گردنبند دست ساز طرح پرنده و بته جقه

۱۵۲,۰۰۰ تومان

گردنبند دست ساز طرح پرنده و بته جقه - قلم زنی روی مس