مس

آجيل خوري فيروزه کوب

۸۸,۰۰۰ تومان

آجيل خوري فيروزه کوب اثر آقاجاني ارتفاع 16 سانتي متر

 

دستبند گلابتون

۱۵۰,۰۰۰ تومان

اتلال ل لالبیبلی لب لبیلی لیب لس الاتبلا لرب لی ل بلا

گردنبند دست ساز طرح پرنده و بته جقه

۱۵۲,۰۰۰ تومان

گردنبند دست ساز طرح پرنده و بته جقه - قلم زنی روی مس