قلم زنی

انگشتر دست ساز طرح بته جقه با تزیین گل

۶۲,۰۰۰ تومان

انگشتر دست ساز طرح بته جقه با تزیین گل- قلم زنی روی برنج

گردنبند دست ساز طرح بته جقه با تزیین پرنده

۱۶۲,۰۰۰ تومان

گردنبند دست ساز طرح بته جقه با تزیین پرنده - قلم زنی روی برنج

گردنبند دست ساز طرح پرنده و بته جقه

۱۵۲,۰۰۰ تومان

گردنبند دست ساز طرح پرنده و بته جقه - قلم زنی روی مس